Główna

 

mgr inż. Tomasz Romanowski uprawniony inżynier budownictwa lądowego,
wpisany na listę biegłych sądowych
specjalista mykologiczno-budowlany

WYSTAWIAM FAKTURY VAT.  FIRMA DZIAŁA OD 2009 ROKU!

mgr inż. Tomasz Romanowski – posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania czynności inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy. Wykonuję czynności biegłego sądowego w zakresie budownictwa przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Zakres działalności firmy:

– Określanie stanu technicznego domów i mieszkań przed zakupem
– Badania termowizyjne
– Sprawdzaniem mieszkań, domów, obiektów budowlanych gdzie może pojawić się zagrzybienie przez zastosowanie kamery termowizyjnej;
– Wykonywaniem ekspertyz mykologiczno-budowlanych;
– Sprawdzaniem jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych
– Określanie stanu technicznego domów i mieszkań przed zakupem z rynku pierwotnego i wtórnego;
– Wykonywanie opinii oraz ekspertyz budowlanych;
– Przeglądy roczne, pięcioletnie budynków;
– Badania termowizyjne w budownictwie;
– Wycena robót budowlanych
– Pomoc przy pisaniu pism reklamacyjnych dotyczących mieszkań, domów.

Wystawiam faktury VAT

Jestem również wpisany na listę biegłych sądowych.

Korzystając z usługi zgadzasz się z regulaminem

Ekspertyza może pomów w określeniu:

 • podstawowe wymiary pomieszczeń oraz otworów drzwiowych
 • zgodność rozmieszczenia ścian z projektem
 • zgodność rozmieszczenia punktów świetlnych, hydraulicznych z projektem
 • wilgotności tynków, posadzek profesjonalnym wilgotnościomierzem, nawet do 30 cm wgłąb materiału.
 • standardu wykonania tynków (odchylenie od pionu, poziomu), malowania;
 • kątów prostych w mieszkaniu (szczególnie w łazience i kuchni);
 • stolarki okiennej;
 • równości i jakości posadzki;
 • rozmieszczenia osprzętu elektrycznego;
 • wykonania tarasu, balkonu;
 • wykonania posadzki z gresu/płytek podłogowych;
 • ciągu kominowego.
 • komórki lokatorskiej
 • miejsca parkingowego
 • metrażu pomieszczeń
 • Równości sufitów profesjonalnym dalmierzem

Podstawą oceny stanu technicznego lokalu oraz jego instalacji wewnętrznych są obowiązujące przepisy prawa, m.in.:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
 • Polskie Normy przytoczone w ustawach,

Od 2008 roku posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót.

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz należę do Izby Inżynierów Budownictwa.

Sprawdzić to można na stronie Izba Inżynierów Budownictwa nr członkowski: POM/BO/0092/14

Podaj swoje dane, a postaramy skontaktować się w ciągu 24 godzin.

[easy_contact_forms fid=4]

Na podstawie jakich norm oraz aktów prawnych będzie odbywał się odbiór mieszkania?

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r)
 • Prawo budowlane
 • PN-EN 13187:2001 Właściwości cieplne budynków — Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku — Metoda podczerwieni
 • PN – 70/B-10101 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN – 72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN – 53/B-10145 – Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych
 • PN – 76/8841-22 – Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych
 • PN – EN/1279-1:2005(U) – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne
 • PN – 75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN – 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
 • PN-EN 572-2 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego. Szkło float.,
 • PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.,
 • Kryteria techniczne Nr 20/S/2000 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
 • EN 14351-1:2006 Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
 • PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia.
 • PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.

One comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.