Program Tester Uprawnienia Budowlane

PROGRAM TESTER  UPRAWNIENIA BUDOWLANE pierwszy program na uprawnienia budowlane.

 Wejdź na stronę webtom.com.pl aby poznać więcej informacji o tym programie 

PROGRAM POMAGA JUŻ W ZDANIU EGZAMINU OD 2008 ROKU !

 Program Tester jest pierwszym programem na uprawnienia budowlane od 2008 roku, który umożliwia powtórzenie, testowanie oraz naukę pytań egzaminacyjnych. Przykładowe pytania obejmują zakres pytań na egzamin pisemny na uprawnienia budowlane (aktualny stan prawny).

Program jest przygotowany dla następujących specjalności:

 • Konstrukcyjno – budowlanej
 • Architektonicznej
 • Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Drogowej
 • Mostowej
 • Kolejowej
 • Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
  kanalizacyjnych
 • Telekomunikacyjnej
 • Wyburzeniowej

Pytania obejmują:

 • Prawo
  Budowlane i przepisy wydane na jej podstawie
 • Przepisy techniczno – budowlane
 • BHP
 • Geodezja
 • KPA
 • Wyroby
 • Inne
 • Samodzielny wybór aktów prawnych
 • Test branżowy (zgodnie z wymogami Izby). Każdy jest inny dla odpowiedniej
  specjalności oraz zakresu (bez ograniczeń i z ograniczeniami)

Główne funkcje Programu Tester uprawnienia budowlane:

 • Odpytywanie użytkownika na pytania egzaminacyjne na
  uprawnienia budowlane;
 • Do większości pytań istnieje podgląd do podstawy prawnej;
 • Powtarzanie pytań, na które wcześniej się nie odpowiedziało
  poprawnie;
 • Funkcje nauki na egzamin lub na poszczególne dziedziny (np.
  pytania z zakresu rozporządzeń, prawa budowlanego, bhp itp.);
 • Przeglądanie wyników;
 • Wydruk wyników;
 • Funkcja informacyjna – program zawiera akty prawne
  dotyczące budownictwa (np.Prawo Budowlane, rozporządzenia w sprawie
  dziennika budowy, w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których
  wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, w sprawie
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
  usytuowanie itp.)
 • Budowa własnej bazy danych.
 • Zapis i odczyt stanu testu
 • Statystyki
program tester uprawnienia budowlane

statystyka

 

 

Program Tester uprawnienia budowlane WYBIERA PYTANIA DLA RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI.

Baza danych zawiera 2154 pytania opracowanych na podstawie zestawu ze stron piib.org.pl oraz własnych pytań

Pytania zostały opracowane na podstawie pytań i odpowiedzi ze strony internetowej Państwowej Izby Budowlanej. Są tam odpowiedzi, ale nie ma zaznaczonej prawidłowej.

Aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, z tego zestawu potrzebne było prześledzenie kilkadziesiąt aktów prawnych (objętościowo jest to około 6 dużych segregatorów).

Dzięki programowi Tester, nauka przed właściwym egzaminem jest samą przyjemnością.

Wejdź na stronę webtom.com.pl aby poznać więcej informacji o tym programie 

Jak wygląda program:

 

Program tester uprawnienia budowlane

 

 Ustawienia programu