Regulamin

Usługodawca – oznacza Firma Interbud – Tomasz Romanowski, 80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 33/51, reprezentowana przez Tomasz Romanowski
Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna  zamawiająca usługę polegającą na  pomocy przy odbiorze mieszkania lub domu

 1. Usługa polega  na obecności osoby z uprawnieniami budowlanymi i doradztwie podczas odbioru mieszkania/domu.
 2. Oględziny dotyczą wyłącznie sprawdzenia:
  1. równości tynków
  2. równości posadzki
  3. kąty proste w  łazience, wc,  kuchni, wnękach szaf
  4. stolarki okiennej
   1. zarysowania oraz wady oszklenia
   2. rysy na stolarce,
   3. rysy na klamkach
   4. docisk ramy do skrzydła okiennego
   5. prawidłowe działanie okna
  5. stolarki drzwiowej
   1. zarysowania na panelach drzwi
   2. zarysowania na ramie drzwi
   3. szczelność drzwi
  6. sprawdzenie instalacji sanitarnej – kompletność podłączeń
  7. sprawdzenie działania wentylacji
  8. sprawdzenie otworów drzwiowych
  9. Szacunkowy pomiar mieszkania wg normy PN-ISO 9836:1997
  10. sprawdzenie balkonu.
  11. Sprawdzenie parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych.
  12. Sprawdzenie grzejników /zamocowanie, zarysowanie/
 3. Sprawdzenie następuje bez ingerencji w konstrukcję mieszkania/domu
 4. Podczas odbioru zostanie sprawdzony dokładnie lokal, jednak nie daję gwarancji, że wszystkie wady zostaną dostrzeżone. Usługa polega na wykonaniu jej z najlepszą wiedzą.
 5. Przy tworzeniu protokołów usługa wykonywana jest z najlepszą wiedzą oraz starannością, żeby były one pozbawione wad, jednak nie odpowiada on jednak za niewykrycie wad.
 6. Za dodatkową ustaloną opłatą  możliwe jest wykonanie badania kamerą termowizyjną. Badanie termowizyjne jest wyłącznie informacyjne : ma ono zwrócić uwagę Usługobiorcy na potencjalne wady i usterki budynku lub mieszkania. Po wykonaniu badania, Usługodawca nie ma  żadnego obowiązku dostarczenia po wykonaniu takiego badania dokumentacji badania lub jakiejkolwiek ekspertyzy.
 7. Za dodatkową opłatą możliwe jest wykonanie innych usług np. sprawdzenie wilgotności tynków, posadzek. Po wykonaniu usługi następuje wpisanie wartości do protokołu. Nie jest wykonywana dodatkowa ekspertyza ani opinia.
 8. Rezerwacja usługi następuje wyłącznie po opłaceniu usługi na wskazane konto bankowe przez Usługodawcę
 9. Umowa dotycząca odbioru mieszkania/domu zostaje zawarta w momencie potwierdzenia  terminu usługi emailem.
 10. Usługobiorca otrzyma rachunek za usługę w formie paragonu fiskalnego w dniu odbioru.
 11. Przy wykonywaniu  pomiaru metrażu nieruchomości mieszkalnej – wynik jest dokonywany na podstawie normy PN-ISO 9836:1997 (wliczana jest powierzchnia ścianek działowych do powierzchni). Jest  to wyłącznie pomiar szacunkowy. W celu ustalenia powierzchni Użytkownik powinien skorzystać z pomiarów geodezyjnych;
 12. W przypadku nie dojścia do odbioru ze strony Usługobiorcy zadatek  nie zostanie zwrócony przez Usługodawcę. Usługobiorca obowiązany jest do ustalenia pewnej daty odbioru lokalu mieszkalnego.
 13. W przypadku nie dojścia do odbioru ze strony Usługodawcy zadatek  zostanie zwrócony przez Usługodawcę w podwójnej wysokości.
 14.  W celu  otrzymania faktury vat za usługę, należy podać dane do faktury przed potwierdzeniem warunków oraz wpłaceniem zadatku.
 15. Na każdą usługę wystawiany jest paragon fiskalny, chyba że zostanie wcześniej zgłoszona chęć otrzymania faktury vat.