Świadectwo charakterystyki energetycznej

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 

świadectwa charakterystyki energetycznej
świadectwa charakterystyki energetycznej

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej – wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

 

Jakie budynki wg prawa muszą posiadać świadectwo?

 • Każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi.
 • Budynków użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2. Dla tych budynków wymagane jest, aby świadectwo było umieszczone przy głównym wejściu.
 • Budynek po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien lub w przypadku termomodernizacji)
 • Mieszkanie
 • Lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową (tj. wynajmowany lokal w kamienicy)

Budynki zwolnione z posiadania świadectwa

 • Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Budynki kultu religijnego
 • Budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce w skali roku lub 2 lata ciągiem w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
 • Budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej
 • Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok
 • Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2

Cennik wykonania świadectw:

[table]Typ certyfikatu, Cena [zł]

Dom jednorodzinny do 120 m2,  od 250

Dom jednorodzinny od 120 m2, od 350

Budynek mieszkalny wielorodzinny, do uzgodnienia

Budynek użyteczności publicznej lub biurowy, do uzgodnienia

[/table]

One comment

 1. Z definicji brzmi to fajnie „Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.” Natomiast dla inwestora to mało czytelny dokument, wyeksponowana wartość EP (energii pierwotnej) o którą tak mocno „kruszą kopie” wszelkiego rodzaju instytucje państwowe i środowiskowe jest parametrem „ekologicznym” nie mającym nic wspólnego z ekonomią. Dodatkowo ową wartość EP można dość elastycznie modyfikować jeśli w budynku jest źródło z biomasy lub innych odnawialnych źródeł energii. Z praktycznego (ekonomicznego) punktu widzenia dla inwestora w świadectwie charakterystyki energetycznej tylko wartość EP w przybliżeniu o kosztach użytkowych. Proszę też nie zapominać że dokumenty ten bazuje na teoretycznych wyliczeniach które pochodzą z danych z projektu budowlanego i wizji lokalnej (nie zawsze). Piękne teoretyczne założenia w projekcie a praktyka na budowie (najtańsze materiały budowlane i izolacyjne, błędy przy prawidłowym klejeniu izolacji termicznej zewnętrznej i od sąsiadów, mostki termiczne, duża ucieczka ciepłą przez wentylację) w szczególności w deweloperce to są częste odmienne podejścia. W współczesnej deweloperce wielorodzinnej są ogrzewania indywidualne a więc powinno się nie tylko dobrze izolować ściany zewnętrzne ale również stropy od sąsiadów, bo co jeśli mieszkanie nad nami jest nieogrzewane a my ogrzewając swoje tracimy ciepło przez strop na korzyść sąsiada nad nami. Zmienił się sposób rozliczania energii cieplnej na indywidualny w stosunku do bloków z wspólnym ogrzewaniem ale nie ma przełożenia tego w projekcie budowlanego izolując każde mieszkanie jako indywidualny lokal mieszkalny. Jeszcze dużo nauki przed budowlańcami z tematu nowoczesnego budownictwa wielorodzinnego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.